Rehabilitacja słuchu i mowy

Napisano dnia 18/02/2019 przez k.tulosz@euro-med.net.pl

Rehabilitacja Słuchu i Mowy w ośrodku obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentami mającymi problemy ze słuchem i zaburzeniami mowy. Słuch jest tym zmysłem, który odgrywa zasadniczą rolę w poznawaniu otoczenia, warunkując rozwój mowy i języka.

Rehabilitacja Słuchu i Mowy w ośrodku obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentami mającymi problemy ze słuchem i zaburzeniami mowy. Słuch jest tym zmysłem, który odgrywa zasadniczą rolę w poznawaniu otoczenia, warunkując rozwój mowy i języka.

Podjęcie jak najwcześniej rehabilitacji osoby z wadą słuchu, umożliwia:

 • poprawę słyszenia
 • opanowanie języka
 • wzbogacenie słownictwa

Zaburzenia słuchu- przyczyny:

 • Zaburzenia wrodzone
 • Infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze- np. powikłania po przebytych w dzieciństwie lub wieku dojrzałym chorób wirusowych
 • Zatrucia lekami – uszkadzające słuch
 • Choroby alergiczne
 • Stwardnienie rozsiane
 •  Zaburzenia krążenia - zaburzenia słuchu mogą wynikać z chorób naczyń charakterystycznych dla cukrzyków oraz chorych na miażdżycę i nadciśnienie tętnicze.
 • Uraz mechaniczny np. przebicie błony bębenkowej

Zaburzenia mowy- przyczyny:

 • Zaburzenia wrodzone
 • Schorzenia neurologiczne
 • Zaburzenia słuchu
 • Problemy na podłożu psychicznym
 • Zaburzenia w wyniku czynnika chorobotwórczego
 • Nieprawidłowości w układzie nerwowym

Jednostki chorobowe leczone w rehabilitacji słuchu i mowy:

 • zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • ubytek słuchu
 • dysartria i anartria
 • niesklasyfikowane zaburzenia percepcji słuchowej
 • nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej
 • wrodzona wada rozwojowa ucha
 • głuchota
 • dysfazja i afazja
 • dysleksja i aleksja
 • apraksja

Podstawowe cele rehabilitacji  słuchu i mowy uzyskiwane są poprzez wielospecjalistyczne ćwiczenia:

 • usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych
 • fonacyjne
 • kształtujące mowę
 • odczytywanie mowy ust
 • logarytmiczne
 • stymulacji psychomotorycznej
 • psychologiczne

Do rehabilitacji słuchu i mowy kwalifikują się pacjenci  posiadający skierowanie od lekarza poradni specjalistycznych:

 • otolaryngologicznej
 • otolaryngologii dziecięcej
 • audiologii i foniatrii

NFZ finansuje do 120 dni rehabilitacji w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

© 2013 EURO-MED.NET.PL
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: : Web-Profit