Wspólnie przeciw białaczce

Napisano dnia 14/06/2013 przez jarzebski@web-profit.pl

Fundacja DKMS ma od dawna jedna misję: znalezienie jak największej liczby dawców dla tych, którzy chorują na białaczkę.

Rejestracja polega na pobraniu wymazu z śliny oraz wypełnienia specjalnego formularza. Później Koordynator Fundacji odbiera zebrane wnioski rejestracyjne i przekazuje je do centralnego biura w Warszawie. Fundacja jako jedyna baza potencjalnych dawców szpiku kostnego posiada możliwość rejestracji dawców za pomocą zamówienia pakietu rejestracyjnego przez Internet.

Warunki zostania dawcą:

 • wiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia
 • dawca musi ważyć minimum 50 kg i nie może posiadać zbyt dużej nadwagi. Nadwagę można sprawdzić na tabeli BMI
 • kobiety w ciąży: następuje tymczasowa blokada (okres ciąży i 6 miesięcy po porodzie), proszę zaznaczyć na formularzu rejestracyjnym (który wysłany zostanie pocztą) przybliżony termin narodzin dziecka
 • osoba musi przebywać na stałe na terytorium Polski

Dawcą nie może zostać osoba z poniższymi schorzeniami:

 • choroby o nieznanej etiologii w wywiadzie,
 • czynnej choroby nowotworowej lub choroby nowotworowej w wywiadzie,
 • choroby Creutzfeldta-Jacoba,
 • postępującej demencji lub zwyrodnieniowej choroby neurologicznej, w tym o nieznanym pochodzeniu,
 • biorcy hormonów uzyskanych z ludzkiej przysadki (np. hormon wzrostu),
 • biorcy przeszczepów rogówki, twardówki i opony twardej, a także osoby, którą poddano nieudokumentowanej operacji neurochirurgicznej, w której zastosowana mogła być opona twarda,
 • zakażenia ogólnoustrojowego niebędącego pod kontrolą w momencie pobrania, w tym choroby bakteryjnej, uogólnionego zakażenia wirusowego, grzybiczego lub pasożytniczego lub poważnego zakażenia miejscowego w komórkach lub tkankach, które mają być pobrane,
 • dodatniego wywiadu, objawów klinicznych lub wyników badań laboratoryjnych świadczących o zakażeniu wirusem HIV, ostrym lub przewlekłym zapaleniu wątroby wywołanym przez wirusa HBV lub przez wirusa HCV lub wirusem HTLV I/II,
 • ryzyka przeniesienia zakażeń, o których mowa w lit. h, lub obecności czynników ryzyka związanych z tymi zakażeniami
 • czynnej i przewlekłej lub z wywiadu lekarskiego, uogólnionej choroby autoimmunologicznej,
 • leczenia środkami immunosupresyjnymi,
 • odbycia przez potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych podróży przez regiony lub pobyt w regionach gdzie istnieje możliwość narażenia go na kontakt z chorobami zakaźnymi,
 • obecności na ciele fizycznych oznak wskazujących na zagrożenie chorobą zakaźną,
 • szczepienia żywym atenuowanym wirusem w wywiadzie, jeżeli istnieje możliwość jego przeniesienia,
 • przebytych zabiegów z zastosowaniem przeszczepów ksenogenicznych,
 • istnienia zagrożenia przeniesienia chorób dziedzicznych w przypadku szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
 • HIV 1 i 2 - Anty-HIV-1 i 2,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B - HBsAg i Anty HBc,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C - Anty-HCV,
 • kiła testy swoiste,
 • osoby po przeszczepieniach organów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepu: np. nerki, serce, skóra, rogówka, opona mózgowa, ścięgno Achillesa
 • osoby uzależnione: np. od alkoholu, narkotyków i leków

Ty też możesz uratować komuś życie! Przyłącz się więc do walki z białaczką. Dla większości chorych na białaczkę, jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczep zdrowych komórek macierzystych od „genetycznego bliźniaka“

© 2013 EURO-MED.NET.PL
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: : Web-Profit