NOWE PLACÓWKI FIZJOTERAPII DOMOWEJ

Napisano dnia 30/08/2017 przez d.remblewska@euro-med.net.pl

NOWE PLACÓWKI FIZJOTERAPII DOMOWEJ

W związku z rozwojem naszej firmy od 1 października 2017 roku zostaną otwarte nowe placówki w województwie podlaskim oraz dolnośląskim udzielające świadczeń w zakresie Fizjoterapii Domowej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Już od 1 września bieżącego roku można rejestrować się oraz uzyskiwać szczegółowe informacje na temat rehabilitacji w następujących miejscach:

 • Białystok, ul. Wojskowa 4 gabinet 6

Tel. 661 907 800

 • Brzezia Łąka, ul. Krótka 3

Tel. 605 135 100

 • Świdnica, ul. Kazimierza Wielkiego 8

Tel. 605 135 100

 • Syców, ul. Wrocławska 2

Tel. 605 135 100

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz zapisywania się do kolejki oczekujących, która w związku z rozpoczęciem działalności na tym obszarze jest na razie krótka.

FIZJOTERAPIA DOMOWA OBEJMUJE:

 • zabiegi fizjoterapeutyczne
 • porady lekarskie specjalistów rehabilitacji
 • porady fizjoterapeutyczne

wykonywane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta. Takie świadczenia przeznaczone są dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć na rehabilitację ambulatoryjną w ośrodku rehabilitacji, ale jednocześnie nie wymagają opieki stacjonarnej.

ZABIEGI W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ PRZYSŁUGUJĄ PACJENTOM Z ZABURZENIAMI NARZĄDU RUCHU SPOWODOWANYMI:

 • Ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
 • Ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego – 5 stopień w skali Rankina (nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
 • Uszkodzeniami rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
 • Chorobami przewlekle postępującymi w szczególności miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów
 • Chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
 • Złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych w okresie do 6 miesięcy od dnia powstania urazu
 • Osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

SKIEROWANIE MOŻE WYSTAWIĆ LEKARZ:

 • Podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rehabilitacji medycznej
 • Balneologii i medycyny fizykalnej
 • Reumatologii
 • Neurologii
 • Neurochirurgii
 • Chirurgii ogólnej
 • Ortopedii i traumatologii.

Na skierowaniu powinna znaleźć się adnotacja o konieczności wykonania zabiegów w miejscu pobytu pacjenta i powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia.

© 2013 EURO-MED.NET.PL
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: : Web-Profit